R12915 – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 03591-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 7. října 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Stařeč na ulici Niva u domu č. p. 210 zemní práce v souvislosti se stavbou vodního díla „Stařeč – Niva, rekonstrukce kanalizace stoka B, C – III. etapa", při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE d 25, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 30. 4. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 376.23 KB

Obsah

Sdílejte