R11615 – rozhodnutí k poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 02869-6/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 12 energetického zákona prováděl prostřednictvím svého zaměstnance dne 27. května 2014 v ochranném pásmu podzemního kabelového vedení elektrizační soustavy v katastrálním území Rounek na pozemku p. č. 98/18 zemní práce související se stavbou vodního díla „Prodloužení vodovodu pro RD na poz. p. č. 98/18, Rounek, 2. část", při kterých došlo k poškození podzemního kabelového vedení nízkého napětí NAVY 4x50 mm², a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 12. 5. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 615.05 KB

Obsah

Sdílejte