R14115 – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 03876-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon"), prováděl dne 5. října 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území obce Nítkovice, zemní práce související s opravou podélné izolace domu, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 25, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 23. 5. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 687.18 KB

Obsah

Sdílejte