R13716 – rozhodnutí k porušení zákazu poškození elektrizační soustavy činností v ochranném pásmu či mimo ně

26.10.2016, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Správní delikty
  • I. instance

Číslo jednací: 02902-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 12 energetického zákona prováděl dne 5. června 2014 v Kynšperku nad Ohří zemní práce, při kterých došlo k poškození kabelu podzemního vedení nízkého napětí, čímž porušil povinnost provádět v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy či mimo ně veškeré činnosti tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 6. 9. 2016

Sdílejte

Share icon