R13613 - rozhodnutí k pracím v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Podkopná Lhota

Číslo jednací: 11523-12/2013-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 8. října 2012 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Podkopná Lhota č. p. 92 zemní práce při výkopu kanalizace, při nichž došlo prostřednictvím bagru k poškození středotlakého plynovodu IPE DN 90, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jeho provozu.
Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Datum nabytí právní moci: 20. 11. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 918.23 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon