R13415 – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 03728-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 4. září 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Vizovice na ulici Říčanské u domu č. p. 1255 strojně zemní práce na stavbě „stavební úpravy objektu konírny za účelem změny užívání na zámečnickou dílnu, přípojky vody, prodloužení STL řadu včetně NTL přípojky plynu, oprava stávající jímky na vyvážení včetně kanalizační přípojky a zesílení nadzemního vedení přípojky NN", při které došlo k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky lPE DN 25, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu dle ustanovení  § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 7. 5. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 328.57 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon