R13315 – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 03707-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 1. prosince 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Benešov, okres Blansko, u domu č. p. 4 zemní práce v souvislosti se stavbou „Úpravy prostranství kolem kostela", při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE dn 25, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 7. 5. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 373.77 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon