R13219 – rozhodnutí k neposkytnutí podkladů a informací

Číslo jednací: 04858-3/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 2 písm. f) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že závažně ztížil výkon dozoru podle ust. § 18 odst. 1 energetického zákona v rozporu s ust. § 10 odst. 2 kontrolního řádu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, když neposkytl požadované podklady a informace.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 25. 5. 2019

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 393.58 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon