R13113 - rozhodnutí k neoprávněnému odběru plynu bez uzavření smlouvy

Číslo jednací: 11573-3/2013-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 74 odst. 5 energetického zákona ve spojení s § 74 odst. 3 písm. a) energetického zákona, odebíral plyn v období od 24. května 2012 do 29. července 2013 v odběrném místě připojeném k distribuční soustavě provozované společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 272 95 567, aniž by byla uzavřena smlouva na distribuci plynu, čímž se dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. l) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Datum nabytí právní moci: 23. 10. 2013

 

 

 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 313.03 KB

Obsah

Sdílejte