Číslo jednací: 06556-12/2019-ERU

Správní řízení vedené s obviněným z přestupku pro podezření ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 2 písm. f) energetického zákona, kterého se měl dopustit tím, že znemožnil výkon dozoru podle ust. § 18 odst. 1 energetického zákona, neboť v rozporu s ust. § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, jakožto kontrolovaná osoba neposkytl kontrolujícím potřebnou součinnost, když neumožnil kontrolujícím pracovníkům Energetického regulačního úřadu při prohlídce licencované provozovny pořídit obrazové záznamy ve smyslu ust. § 8 písm. d) kontrolního řádu za účelem zachycení a zjištění typu instalovaných fotovoltaických panelů, se v souladu s ust. § 86 odst. 1 písm. c) zákona o odpovědnosti za přestupky zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 12. 5. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 337.54 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon