R12517 - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Datum

Číslo jednací: 02297-8/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona v blíže nezjištěné době ode dne 1. srpna 2015 do dne 4. listopadu 2015 provedl zásah na odběrném elektrickém zařízení před měřicím zařízením tak, že na volně přístupné chodbě v přízemí domu vnikl do rozvodné skříně, kde u odpojeného elektroměru přiřazeného k bytu porušil plombu na krytu zajišťovací krabice typu a pomocí elektrikářské svorky obnovil dodávky elektrické energie k bytu, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy, úmyslně dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 10. 5. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 406.09 KB

Obsah

Sdílejte