R12419 – rozhodnutí k porušení zákazu zřizovat stavby a podobná zařízení v ochranném pásmu

Číslo jednací: 03976-18/2018-ERU

Obvinění z přestupku se uznávají vinnými ze spáchání přestupku podle § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona, kterého se dopustili tím, že v rozporu s § 46 odst. 8 písm. a) energetického zákona v ochranném pásmu nadzemního vedení vysokého napětí umístili plechovou garáž, čímž porušili zákaz v ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby a jiná podobná zařízení.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 6. 6. 2019

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 583.97 KB

Obsah

Sdílejte