R12415 – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 03550-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 29. července 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Uničov na ulici Litovelské u domu č. p. 31 strojně manipulaci se stavebním materiálem na stavbě „rekonstrukce komunikací v historickém jádru města Uničov – Litovelská ulice", při které došlo k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky lPE DN 225/63, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu dle ustanovení  § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 29. 4. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 315.94 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon