R12217 - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 02710-6/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 8 písm. a) energetického zákona zřídil a umístil v přesně nezjištěné době v roce 2014 v katastrálním území Žebětín na pozemku v ochranném pásmu podzemního kabelového vedení nízkého napětí zařízení elektrizační soustavy stavbu oplocení bez souhlasu vlastníka tohoto zařízení, dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 10. 5. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 514.56 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon