R11918 – rozhodnutí k zásahu na odběrném elektrickém zařízení bez předchozího souhlasu provozovatele přenosové soustavy

Číslo jednací: 00297-8/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona, kterého se dopustil úmyslně tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona, provedl dne 3. ledna 2017 v odběrném místě, zásah na odběrném elektrickém zařízení před měřicím zařízením bez předchozího souhlasu provozovatele přenosové soustavy, v důsledku čehož odebíral a umožnil odebírat z neměřené části elektřinu.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 19. 6. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1022.96 KB

Obsah

Sdílejte