R11822 - rozhodnutí o náhradě škody

Účastník řízení
Podnikající fyzická osoba
Spisová značka
11287/2019-ERU
Číslo jednací
11287-44/2019-ERU
Nabytí právní moci

Podle ust. § 89 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů se poškozenému společnosti ČEZ Distribuce, a. s., přiznává nárok na náhradu části škody spočívající v náhradě externích nákladů vynaložených poškozeným a účastníkovi řízení se ukládá povinnost nahradit ji poškozenému, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí; ve zbytku uplatněného nároku, tj. v částce spočívající v náhradě interních nákladů poškozeného se náhrada škody poškozenému nepřiznává a v souladu s ust. § 89 odst. 3 zákona o odpovědnosti za přestupky se poškozený tímto nárokem odkazuje na soud.

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona o zpracování osobních údajů.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 240.18 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon