R11818 - rozhodnutí k neoprávněnému odběru elektřiny

Číslo jednací: 02521-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku uznává vinným z přestupku podle § 91a odst. 1 písm. j) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 28 odst. 3 energetického zákona provedl v blíže nezjištěné době od 6. prosince 2017 do 7. prosince 2017 bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy neoprávněný zásah do odběrného elektrického zařízení, kterým procházela neměřená elektřina a umožnil tak neoprávněný odběr elektřiny z distribuční soustavy.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 23. 5. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 391.26 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon