R11814 – rozhodnutí k nesprávnému měření a účtování dodávky tepelné energie

Číslo jednací: 07682-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 78 odst. 1 energetického zákona jako držitel licence na rozvod tepelné energie a licence pro výrobu tepelné energie nesplnil svou povinnost měřit, vyhodnocovat a účtovat dodávku tepelné energie podle skutečných parametrů teplonosné látky a údajů vlastního měřicího zařízení, které na svůj náklad osadí, zapojí, udržuje a pravidelně ověřuje správnost měření, neboť od počátku ledna roku 2013 nejméně do 12. března 2014 pravidelně neověřoval správnost měření měřicího zařízení tepelné energie, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 12 písm. d) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 13. 9. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 504.19 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon