R17116 - rozhodnutí k zákazu nechávat v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy růst porosty do výšky více než 3 m.

Číslo jednací: 07931-18/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 9 energetického zákona nejméně ode dne 7. listopadu 2014 do dne 4. dubna 2016 nechával v ochranném pásmu nadzemního vedení zvlášť vysokého napětí 2x 400 kV v k. ú. Zbraslav na pozemku parc. č. 2490/1 růst porosty nad výšku 3 m, úmyslně dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona.   

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 6. 3. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 533.28 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon