R11317 – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 03150-3/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 26. listopadu 2015 ve Frenštátě pod Radhoštěm, ulice Podříčí u nemovitosti č. p. 90 v ochranném pásmu plynárenského zařízení elektrickým ručním nářadím izolační práce související se stavbou ,,Dokončení opravy obvodového pláště budovy Podříčí 89-96, Frenštát pod Radhoštěm", při kterých došlo k poškození ocelové nízkotlaké plynovodní přípojky DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 4. 4. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 409.35 KB

Obsah

Sdílejte