Číslo jednací: 03765-13/2019-ERU

I. Rozklad podnikající fyzické osoby, proti výrokům I. a III. rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 03765-8/2019-ERU ze dne 5. června 2019 (sp. zn. OSR-03765/2019-ERU) se zamítá a napadené rozhodnutí se v této části potvrzuje.

II. Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 03765-8/2019-ERU ze dne 5. června 2019 (sp.  zn. OSR-03765/2019-ERU) se ve výroku II. mění takto: „Podle ust. § 91a odst. 7 energetického zákona se účastníkovi řízení za spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 2 písm. f) energetického zákona ukládá pokuta ve výši 7 500 Kč (slovy: sedm tisíc pět set korun českých), která je splatná do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 16. 12. 2019

první stupeň

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 692.3 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon