R10821 - rozhodnutí k provedení zásahu na odběrném elektrickém zařízení

Číslo jednací: 09181-7/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona, kterého se úmyslně dopustil tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona v přesně nezjištěné době v odběrném místě provedl zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy, v důsledku čehož odebíral neměřenou elektřinu.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 12. 5. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 531.88 KB

Obsah

Sdílejte