R10820 - rozhodnutí k neoprávněnému zásahu na odběrném elektrickém zařízení

Číslo jednací: 02075-6/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona, kterého se úmyslným jednáním dopustil tím, že v rozporu s § 28 odst. 3 energetického zákona v přesně nezjištěné době provedl zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 12. 5. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 198.84 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon