R10718 - rozhodnutí o zastavení řízení

Číslo jednací: 03518-7/2018-ERU

Správní řízení vedené Energetickým regulačním úřadem pod sp. zn. OSR-03518/2018-ERU ve věci podezření ze spáchání trvajícího přestupku dle ust. § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu v období ode dne 3. ledna 2018 do dne 18. května 2018 požadované podklady a informace dle výzvy č. j. 05590-20/2014-ERU ze dne 7. prosince 2017, se dle ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 7. 8. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 289.14 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon