R10716 – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 02009-3/2016-ERU

Obviněný z přestupku se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 31. července 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce související se stavbou „Rodinný dům s garáží v Širokém dole včetně napojení na technickou infrastrukturu", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE Dn 32 strojním mechanizmem (bagr), a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, z nedbalosti dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 15. 3. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 405.59 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon