R10713 - rozhodnutí k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE o rozměru DN 40 při provádění zemních prací

Číslo jednací: 10962-5/2013-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl jako zhotovitel stavby prostřednictvím svých zaměstnanců dne 24. října 2012 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Šlapanice na ulice Hybešova 1769/48 s využitím strojního mechanizmu (bagru JCB 3CX) zemní práce pro montáž vodovodní přípojky pro objekt autoservisu na pozemku p. č. 2686/8 v katastrálním území Šlapanice u Brna, přičemž zachycením plynovodního zařízení zubem lžíce bagru došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE o rozměru DN 40, čímž se dopustil spáchání správního deliktu podle § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Datum nabytí právní moci: 8. 11. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 789.98 KB

Obsah

Sdílejte