BALUN geo s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 08112-5/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 46 odst. 12 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu elektrizační soustavy zemní práce, v jejichž důsledku došlo k poškození tohoto zařízení, čímž se účastník řízení nezdržel provádění činnosti v ochranném pásmu i mimo ně tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost BALUN geo s.r.o., se sídlem Gromešova 792/3, 621 00 Brno, IČO: 03204910

Datum nabytí právní moci: 6. 9. 2019

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 447.67 KB

Obsah

Sdílejte