R10513 - rozhodnutí k pracím v ochranném pásmu středotlakého plynovodu KÚ Všemina

Číslo jednací: 09236-9/2013-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 22. října 2012 v obci Všemina u domu č. p. 220, v souvislosti s realizací stavby „novostavba rodinného domu na arc. č. 323/3 k. ú. Všemina a stavební úpravy objektu st. pl. 246 k. ú. Všemina", v ochranném pásmu středotlakého plynovodu PE d 63 zemní práce, při kterých došlo k poškození tohoto plynárenského zařízení, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jeho provozu.
Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Datum nabytí právní moci: 30. 10. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon