R10220 - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 10649-7/2019-ERU

Obviněný z přestupků, se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil porušením zákazu stanoveného v § 46 odst. 8 písm. b) energetického zákona tím, že prováděl na pozemku v ochranném pásmu podzemního kabelového vedení vysokého napětí zemní práce a jiné činnosti spočívající v provádění vrtů pro účely geologického průzkumu bez souhlasu vlastníka tohoto energetického zařízení a přestupku podle § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona, kterého se dopustil nesplněním povinnosti stanovené v § 46 odst. 12 energetického zákona, když při provádění shora uvedených činností předmětné energetické zařízení poškodil.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 1. 4. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 265.77 KB

Obsah

Sdílejte