R10118 - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu plynárenského zařízení i mimo ně

Číslo jednací: 02622-8/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl dne 1. srpna 2016 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Cítov u nemovitosti č. p. 9 zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 10. 7. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 699.45 KB

Obsah

Sdílejte