R10117 - k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 01387-3/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 6. listopadu 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Olbramovice u nemovitosti č. p. 42 pomocí ručního nářadí zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Kanalizace a ČOV Branišovice, Bohutice a Olbramovice" (dále také „stavba"), při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE dn 25, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 11. 3. 2017

 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 339.22 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon