R09713 - - rozhodnutí k pracím v ochranném pásmu plynárenského zařízení

Číslo jednací: 08928-7/2013-ERU

Účastník řízení prováděl dne 4. října 2012 v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce v souvislosti se srovnáním terénu pro výstavbu nové haly, při nichž došlo prostřednictvím strojního mechanismu (CAT) k poškození středotlakého plynovodu PE DN 110, čímž spáchal správní delikt podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) výše uvedeného zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Datum nabytí právní moci: 29. 8. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 768.93 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon