Číslo jednací: 12713-15/2016-ERU

Řízení s obviněným z přestupku, zahájené pro podezření ze spáchání přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. j) energetického zákona, kterého se měl dopustit tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 4 energetického zákona dne 4. října 2016 na pozemku v katastrálním území Suchá bránil zaměstnancům společnosti ENGAS s.r.o. v řádném dokončení udržovacích prací spočívajících v oklešťování a odstraňování porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy, se dle ust. § 76 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích, se zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 4. 11. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 643.7 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon