R09316 – rozhodnutí k poškození vysokonapěťového kabelu

Číslo jednací: 01849-3/2016-ERU

Účastník řízení, podnikající fyzická osoba, se tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 12 energetického zákona prováděl dne 30. září 2015 v době okolo 9:50 hodin v Ostravě - Kunčičkách, ul. Bořivojova, u domu č. p. 529/14, strojním mechanismem (bagrem zn. Komatsu 170) zemní práce v rámci realizace opravy poruchy kanalizace, při kterých došlo k poškození vysokonapěťového kabelu ANTKOPV 3x240 mm2 o napětí 22 kV nesoucího označení D75, čímž porušil povinnost provádět v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy či mimo ně veškeré činnosti tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 4. 3. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 526.2 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon