R09122 - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

Účastník řízení
Podnikající fyzická osoba
Spisová značka
00839/2021-ERU
Číslo jednací
00839-9/2021-ERU
Nabytí právní moci

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona v ochranném pásmu plynárenského zařízení, při provádění výkopových prací poškodil středotlakou plynovodní přípojku, čímž účastník řízení nesplnil povinnost zdržet se jednání, kterým by mohl poškodit plynárenskou soustavu nebo omezit nebo ohrozit její bezpečný a spolehlivý provoz, a veškeré činnosti provádět tak, aby nedošlo k poškození energetického zařízení.

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona o zpracování osobních údajů.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 144.29 KB

Obsah

Sdílejte