R09016 – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 01766-3/2016-ERU

Obviněný z přestupku se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 20. června 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení stavební práce související s realizací zateplení domu č. p. 815, při kterých došlo k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky PE DN 40 strojním zařízením (vrtačkou), a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, z nedbalosti dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 5. 3. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 502.88 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon