R08921 - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 00121-8/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona, kterého se dopustil z nedbalosti tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona v katastrálním území obce prováděl zemní práce při výstavbě kanalizace, při kterých poškodil středotlaký plynovod, v důsledku čehož došlo k úniku plynu a přerušení dodávky plynu jednomu koncovému odběrateli.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 24. 3. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 293.48 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon