R08918 - rozhodnutí k nesplnění povinnosti uchovávat úplné a pravdivé dokumenty a záznamy

Číslo jednací: 09688-10/2017-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z pokračujícího přestupku dle ust. § 49 odst. 1 písm. c) zákona o POZE, spáchaného 3 dílčími útoky, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 7 odst. 5 zákona o POZE nesplnil povinnost uchovávat úplné a pravdivé dokumenty a záznamy o použitém druhu biomasy a o způsobu jejího využití pro výrobu paliv v rozsahu stanoveném ve vyhlášce č. 477/2012 Sb., o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 477/2012 Sb.").

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 19. 4. 2018

 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.81 MB

Obsah

Sdílejte