R08821 - rozhodnutí k neoprávněnému zásahu na odběrném elektrickém zařízení

Číslo jednací: 00742-8/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona, kterého se úmyslným jednáním dopustil tím, že v rozporu s § 28 odst. 3 energetického zákona provedl zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina bez souhlasu provozovatele distribuční soustavy, což mu umožňovalo odebírat neměřenou elektřinu.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 20. 3. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 235.26 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon