R08721 - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetických zařízení

Číslo jednací: 00831-6/2021-ERU

Obviněný z přestupku, se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 12 energetického zákona prováděl motorovou pilou kácení stromu, kdy došlo k jeho stočení a pádu do nadzemního kabelového vedení nízkého napětí, čímž účastník řízení nesplnil povinnost zdržet se v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy i mimo ně jednání, kterým by mohl poškodit elektrizační soustavu nebo omezit nebo ohrozit její bezpečný a spolehlivý provoz a veškeré činnosti provádět tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 27. 3. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 206.61 KB

Obsah

Sdílejte