R08220 - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Datum

Číslo jednací: 12338-6/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 90 odst. 1 písm. l) energetického zákona, kterého se dopustil z nedbalosti tím, že v rozporu s § 46 odst. 12 energetického zákona při provádění činností spočívajících ve výkopu pro realizaci výměny odpadního potrubí v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy poškodil podzemní kabelové vedení vysokého napětí, čímž účastník řízení nesplnil povinnost zdržet se v ochranném pásmu i mimo ně jednání, kterým by mohl poškodit elektrizační soustavu nebo omezit nebo ohrozit její bezpečný a spolehlivý provoz, a veškeré činnosti provádět tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 3. 4. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 240.11 KB

Obsah

Sdílejte