R08122 - rozhodnutí k porušení povinnosti udržovat odběrné plynové zařízení bez závad

Účastník řízení
Fyzická osoba
Spisová značka
06468/2022-ERU
Číslo jednací
06468-11/2022-ERU
Nabytí právní moci

Obviněná se uznává vinnou ze spáchání přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustila z nedbalosti tím, že v rozporu s ust. § 62 odst. 2 písm. f) energetického zákona provozovala v bytové jednotce bytového domu, kterou užívá v postavení zákazníka odběrná plynová zařízení i přesto, že byla podle protokolu o provedené pravidelné roční kontrole plynových spotřebičů shledána jako neschopná bezpečného provozu, čímž účastník řízení nesplnil povinnost udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit.

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona o zpracování osobních údajů.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 197.73 KB

Obsah

Sdílejte