R08115 – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 02140-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona v souvislosti s realizací stavby „Kanalizace a ČOV - Konárovice" prováděl dne 1. dubna 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Konárovice na ulici Horní Zájezd u domu č. p. 305 zemní práce, při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje (bagru) k poškození středotlakého plynovodu PE Dn 50 a dne 4. dubna 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Konárovice na ulici Horní Zájezd u domu č. p. 251 zemní práce, při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje (bagru) k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE Dn 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání dvou správních deliktů podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.  

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 28. 3. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 436.95 KB

Obsah

Sdílejte