R07520 - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 01980-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona, kterého se dopustil z nedbalosti tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení ručně zemní práce související s demontáží starého oplocení, v důsledku kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 18. 4. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 327.69 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon