Porr a.s. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

26.04.2016, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Správní delikty
  • I. instance

Číslo jednací: 01522-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 7. srpna 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Brandýs nad Labem, Riegrova ulice č. p. 373 prostřednictvím zemního stroje zemní práce v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce komunikace v ulici Riegrova, Brandýs nad Labem", při kterých došlo k poškození nízkotlaké ocelové plynovodní přípojky DN 50, a dále dne 12. srpna 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území obce Velké Karlovice, v části Pluskovec u č. p. 920 prostřednictvím zemního stroje zemní práce v souvislosti se stavbou „Čistá řeka Bečva II 53.4 Prodloužení a rekonstrukce kanalizace Velké Karlovice, oblast Pluskovec II", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE DN 50, a dále dne 25. srpna 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území obce Hovězí, u domu č. p. 300 prostřednictvím zemního stroje zemní práce v souvislosti se stavbou „Čistá řeka Bečva II-B", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32, čímž porušil zákaz poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, a tím se dopustil spáchání tří správních deliktů podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Porr a.s., se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ: 430 05 560

Datum nabytí právní moci: 23. 3. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 536.36 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon