R07016 – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 01509-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 10. července 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Novostavba rodinného domu včetně přípojek inženýrských sítí (splašková kanalizace, přípojka vody a přípojka STL plynovodu), odstavné stání pro osobní automobil na pozemku u rodinného domu, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu lPE DN 63, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 1. 3. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 355.41 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon