R07014 – rozhodnutí k neoprávněnému zásahu na odběrném plynovém zařízení

Číslo jednací: 06291-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 71 odst. 11 energetického zákona, provedl dne 25. října 2013 zásah na odběrném plynovém zařízení před měřicím zařízením bez předchozího písemného souhlasu provozovatele distribuční soustavy tak, že po demontáži plynoměru provedené společností RWE Distribuční služby, s. r. o., v domě č. p. 211 demontoval v plynoměrové šachtě plynoměr z druhé, neobývané části dvojdomku s č. p. 212, a namontoval ho na místo chybějícího plynoměru, v důsledku čehož následně vědomě neoprávněně odebíral plyn, dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Datum nabytí právní moci: 22. 7. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 572.42 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon