R06916 – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 01508-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 21. července 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Praha 8, ulice Jestřebnická č. p. 640/1 práce v souvislosti s realizací díla „zateplení fasády, rekonstrukce balkónů a podlahy bývalé přístavby bazénu na objektu rodinného domu Jestřebická 64011, Praha 8 - Čimice", při kterých došlo k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky ocel DN 50, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 2. 3. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 336.77 KB

Obsah

Sdílejte