R06820 - rozhodnutí k porušení povinnosti udržovat odběrné plynové zařízení bez závad

Číslo jednací: 01435-3/2020-ERU

Obviněná z přestupku, se uznává vinnou ze spáchání přestupku podle § 90 odst.1 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustila z nedbalosti tím, že v rozporu s § 62 odst. 2 písm. f) energetického zákona porušila jako zákazník nakupující plyn pro své vlastní konečné užití v odběrném místě povinnost udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 4. 3. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 228.04 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon