R06718 – rozhodnutí k neoprávněnému zásahu do odběrného měřícího zařízení

Číslo jednací: 00238-5/2018-ERU

Obviněný z přestupku, se uznává vinným z přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona, kterého se úmyslně dopustil tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona v přesně nezjištěné době od října 2017 do dne 20. listopadu 2017 v odběrném místě opakovaně provedl bez souhlasu provozovatele distribuční soustavy zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, čímž odebíral a umožnil odebírat neměřenou elektřinu.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 12. 4. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 416.94 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon